Yksityisyys ja tietosuoja

Italianherkut.fi asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Italianherkut.fi vastaa Käyttäjän antamien tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja Käyttäjän yksityisyydensuojan säilymisestä.

Käytämme salattua yhteyttä (SSL) kaikessa verkkoliikenteessä, jossa välitetään Käyttäjän tietoja. Voit olla varma, että kukaan ulkopuolinen ei pääse käsiksi tietoihisi, kun näet lukko- tai avainsymbolin salatun yhteyden merkkinä selainikkunan oikeassa alareunassa tai osoitepalkin oikeassa reunassa (riippuen käyttämästäsi selaimesta).

Käyttäjän antamat tiedot tallennetaan Italianherkut.fi asiakasrekisteriin.

Italianherkut.fi sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja ulkopuolisille tahoille.

Käyttäjän tulee noudattaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokauppaa käyttäessään ja pitää huolta salasanansa salassapidosta.

Italianherkut.fi ei pyydä eikä tallenna Käyttäjän henkilötunnusta eivätkä Käyttäjän tili- tai luottokorttitiedot välity missään vaiheessa Italianherkut.fi verkkokaupalle.

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Italianherkut.fi-verkkopalvelun (jäljempänä “Palvelu”) ylläpitäjä Pikku Stella (jäljempänä “Palveluntarjoaja”)Italianherkut.fi

Pikku Stella
Linnanakatu 21

20100 Turku
Finland
Y-tunnus: 2382281-6

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä ja rekisteröintiä koskevista ongelmista ja palautteista vastaa Italianherkut.fi

3. Rekisterin nimi

Italianherkut.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon. Rekisterin tietoja voidaan myös käyttää Suomikaupan omaan suoramarkkinointiin ja tiedottamiseen, jollei asiakas ole tiedottamista ja suoramarkkinointia kieltänyt.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
Henkilötiedot (nimi, sukupuoli ja syntymäaika)
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
Lupatiedot (suostumus tiedotteiden ja tarjousten lähettämiseen)
Tilaushistoria (asiakkaan ostotapahtumatiedot)

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Palvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Asiakkaalta kerättävät tiedot sekä asiakkaan Palvelussa tekemät ostotapahtumat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Palveluntarjoajan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten.

 

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä
Italian Herkut by Pikku Stella
Y-tunnus 2382281-6

Rekisteriasioista vastaa
Anu Boschetti
info@italianherkut.fi
Puh. 050-4130509 (10.00 – 16.00)

Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisteriä käytetään verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon, tilausten arkistointiin ja käsittelyyn. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä käytetä markkinointiin ilman asiakkaan hyväksyntää.

Rekisteri sisältää alla olevat tiedot:

– Henkilön etu- ja sukunimi
– Postinumero
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Postinumero
– Puhelinnumero

Rekisterin tietoja käsittelevät ainoastaan rekisteriä hoitavat henkilöt. Näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.